Pozor na plagiáty

Náhoda tomu chtěla , že jsem před pár dny narazila na výsledky internetových  aukcí děl Jana Kutálka v jedné poměrně prestižní galerii  za poslední zhruba 3 roky.   A byla jsem překvapena , protože   v uplynulém roce  nejen že stoupl zhruba  6x počet  prodejů v porovnání s prodejem za celé dva předchozí   roky,  ale zřetelně se zvedly i ceny jeho „panáků“ , jak svým plastikám říkal.

Říká se, že když se udrží  zájem o dílo umělce zhruba dvacet let po jeho odchodu,  začne jeho cena stoupat. Zdá se, že to tak v případě Jana Kutálka opravdu je. Díky hodně navštěvovaným stálým výstavám na hradě Svojanov a posledních 10 let  na zámku Linhartovy, a také  větším výstavám ke kulatým výročím  zůstal v povědomí  –  fantazie tvarová i slovní, barevnost glazur i témata pohádek, folkloru, cirkusového světa , antiky a divadla je lidem blízká. Jeho pohled na svět  byl laskavý a to je dneska vzácnost.

Stoupající  zájem  o  jeho dílo má ovšem i svá rizika –  objevují  se totiž častěji  než dříve více nebo méně zdařilé plagiáty… Při prohlížení fotografií   děl prodaných ve zmíněné internetové aukci jsem našla nejméně  5 položek, kde  vůbec nejsem přesvědčená, že pocházejí  z jeho atelieru.

Přímé aukce  přinášejí  minimální rizika – na předaukčních výstavách si lze každé dílo prohlédnout „naživo“.

Ovšem v   internetové aukci  se rozhodujeme jenom na základě ne vždy kvalitní fotografie a poskytnutých údajů. Riziko,  že naletíme, je proto podstatně větší .  Už před několika lety jsem upozornila jednu známou internetovou galerii na dvojici plastik. Jejich autor měl ale smůlu, protože  plastiky z posledního období tvorby Jana Kutálka, které nabízel,  se ještě nikdy do prodeje nedostaly, takže situace byla naprosto jasná  – ke cti galerie nutno uvést, že je okamžitě z nabídky stáhla.  Ne vždycky je tak snadné dokázat napodobeninu.

Takže opatrnost při nákupu umění přes internet je plně na místě.