Naděžda Melniková-Papoušková: Slovo na cestu (katalog, Praha 1943)
Karel Herairn: Nová figurální keramika (katalog. Zlín 1944!
František Hrubín: úvod katalogu (Praha 1947)
Karel Herain: stať v katalogu (Praha 1947)
Naděžda Melniková-Papoušková: stať v katalogu (Praha 1951)
Jan Spurný: stať v katalogu (Praha 1963)
Jan Spurný: Keramika J. Kutálka (Panorama 4. 9- 1963)
Jan Spurný: Jan Kutálek (Tvar, č, 9-10/X1V, 1963)
Jan Pilař: Svět uhnětený z hlíny (katalog, Praha 1965)
Jan Spurný: stať v katalogu (Praha 1965)
Jan Spurný: Keramik Jan Kutálek (katalog. Praha 1971)
Jan Spurný: stať v katalogu Art centra (1972)
Jan Spurný: Jan Kutálek, keramika (autorský katalog, 1972)
Otto Batala: Svět z hlíny (Státní pedagogické nakladatelství, 1973)
Jiří Nožka: Z ateliéru dosti podivuhodného (Svět v obrazech, duben 1973)
Jan Pilař: Projev na zahájení výstavy (Praha 1974)
Oliva Pechová: stať v katalogu (Cheb 1974)
Milan Krejčí: Jan Kutálek, tvorba z let 1942-1977 (stať v katalogu, Praha 1977)
Jana Hoffmanová: Jazyková tvořivost výtvarníka Jana Kutálka (Naše řeč, říjen 1981)

Kritiky, recenze a poznámky v denním periodickém tisku.