VÝBĚR   Z  LITERATURY

Naděžda Melniková-Papoušková: Slovo na cestu (katalog, Praha 1943)

Karel Herairn: Nová figurální keramika (katalog. Zlín 1944)

František Hrubín: úvod katalogu (Praha 1947)

Karel Herain: stať v katalogu (Praha 1947)

Naděžda Melniková-Papoušková: stať v katalogu (Praha 1951)

Jan Spurný: stať v katalogu (Praha 1963)

Jan Spurný: Keramika J. Kutálka (Panorama 4. 9- 1963)

Jan Spurný: Jan Kutálek (Tvar, č, 9-10/X1V, 1963)

Jan Pilař: Svět uhnětený z hlíny (katalog, Praha 1965)

Jan Spurný: stať v katalogu (Praha 1965)

Jan Spurný: Keramik Jan Kutálek (katalog. Praha 1971)

Jan Spurný: Exposition Jan Kutálek (Galerie Motte Genéve, 1971)

Jan Spurný: stať v katalogu Art centra (1972)

Jan Spurný: Jan Kutálek, keramika (autorský katalog, 1972)

Otto Batala: Svět z hlíny (Státní pedagogické nakladatelství, 1973)

Jiří Nožka: Z ateliéru dosti podivuhodného (Svět v obrazech, duben 1973)

Jan Pilař: Projev na zahájení výstavy (Praha 1974)

Milan Krejčí: Jan Kutálek, tvorba z let 1942-1977 (stať v katalogu, Praha 1977)

Jana Hoffmanová: Jazyková tvořivost výtvarníka Jana Kutálka (Naše řeč, říjen 1981)

Jan Spurný, Milan Krejčí: katalog výstavy  (SČVU 1987)

Jan Spurný: Jan Kutálek (monografie, 220 stran, Odeon 1987)

František Nepil: Pár slov o Janu Kutálkovi ( úvod v katalogu, DK Trutnov 1988)

František Nepil: Slova mezi barvami ( Jan Kutálek str. 35 – 38,  Granát 1997)

Jan Kutálek ml.: Katalog  Země divů k výstavě v Muzeu hl.města Prahy (nakl. Ostrov, Praha 1997)

Dana Kutálková: Jan Kutálek, publikace k výstavě k 90.výročí narození (Praha, Art – D 2007)

Dana Kutálková: Jan Kutálek, publikace k výstavě  ke 100.výročí narození ( Praha 2017)

Kritiky, recenze a poznámky v denním a periodickém tisku.